Wonen in de toekomst

Hoe ziet het leven van de bewoners van Bartiméus er in de toekomst uit?

Met deze vraag zijn wij in mei jl. het traject ‘Wonen in de toekomst’ gestart om samen met bewoners & cliënten, medewerkers en cliëntvertegenwoordigers tot een gezamenlijke visie te komen.

Inmiddels zijn ruim 200 ideeën ingebracht en hebben 80 mensen meegedaan aan de rondetafelgesprekken.

Nu gaan wij een nieuwe fase van verdieping in. De ideeën zijn ondergebracht in zes onderwerpen die in het najaar verder uitgediept zullen worden. Het blijft mogelijk om ideeën via deze website in te brengen. Deze worden zeker gelezen en meegenomen in de verschillende themagesprekken.

Hoe werkt het?

Inloggen

Alle velden zijn verplicht

Logo Bartiméus

Meer over "Wonen in de toekomst"

De bewoner staat centraal en geeft zelf richting aan de invulling van zijn/haar leven, veelal in samenspraak met zijn/haar cliëntvertegenwoordiger. Om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de vraag van de bewoners biedt Bartiméus diverse voorzieningen voor wonen, dagbesteding, gezondheid en welzijn.

Meer info?

Stuur een e-mail naar langetermijnvisiewonen@bartimeus.nl